Publicaties

Tekstbundels

DUC brengt met een zekere regelmaat tekstbundels uit. Deze tekstbundels bevatten onderwerpen die gerelateerd (kunnen) zijn aan de verschillende lezingen, opleidingen en studieprogramma’s.

De tekstbundels kunnen tegen betaling worden verkregen. De genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten.
Voor informatie stafbureau directeur/decaan: zie onze contactpagina

Tekstbundels:

1. Dr. Frans Jespers “Godsdienstfilosofie” € 5,00

Hoofdstuk 1: Werkwijzen in de godsdienstfilosofie
Hoofdstuk 2: Visies uit de empirische godsdienstwetenschappen
Hoofdstuk 3: De godsdienstige mens
Hoofdstuk 4: Het Goddelijke
Hoofdstuk 5: Symbolisch denken
Hoofdstuk 6: Godsdienst in de hedendaagse cultuur

2. Redactie Prof. Will Dubbeling “Geschiedenis van de filosofie” € 13,50

Bijdragen, in de vorm van lezingen, over een geselecteerde groep westerse filosofen die een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de wijsbegeerte.
In deze teksten wordt een beeld geschetst van de wijze waarop diverse filosofen het rationele denken afgrensden tegenover geloof en mythen, en hoe zij dit rationele denken benoemden.
Inhoudsopgave: Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, William van Ockham, Descartes, Spinoza, Hume, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Wittgenstein.

3. Redactie Prof. Will Dubbeling “Reflecties op zingeving en bewustwording” € 8,50

Inhoud deel I:
Artikelen: De kracht van het denken op weg naar bewustwording, Reiken naar onze diepste zelf, Leren als incarnatie van het verstand, Meditatie als weg om zichzelf te vinden en zichzelf te zijn, Wetenschap der Creatieve Intelligentie, Meditatie op basis van de leer van Sri Aurobindo, Inzicht in gevoelens, De tijd bevrijdt het blijvende, Het innerlijk evenwicht, Verheug je in nieuwe relaties, Vergeven, Meditatie als vrucht van het zwijgen, Wegen naar geestelijke ontwikkeling, Bewustzijn en geest, De geestelijke tweestrijd.

Inhoud deel II:
Teksten: Het pakje met problemen, Wees geduldig, Ongetelde mogelijkheden, Luisteren, Tezamen, Angst, Verandering naar vrijheid, De toekomst van de mens, Stiltemeditatie,Het werkelijk kennen van onszelf, De weg van het licht, De uitnodiging, Gebed, Ter bezinning, Wat je bent, Ontdek je 'ik', Kanskaart, Een droom die geen bedrog is.

4. Redactie Prof. Will Dubbeling “Beschouwingen over de werkelijkheid van het bestaan” € 7,50

Inhoudsopgave:
Herontdekking van de oerbron
Stilte en zwijgzaamheid
Creativiteit
Op weg naar bewustwording
Levensvisies
Positief denken en handelen
Levensfilosofie
Muzikale weg naar andere bewustzijnsniveaus
Het bewustzijn dat wij zijn
De verloren stilte
De les van de bedelaar
Ruimte voor inzicht

5. Redactie Prof. Will Dubbeling "Wetenschappelijke visies op natuur, psychologie en filosofie" € 15,00

Inhoudsopgave:
Rupert Sheldrake: Morfogenetische velden
Abraham Maslow: Hiërarchie van behoeften
Leopold Szondi: Leer der driften
Karl-Gustav Jung: Analytische psychologie
Alfred Adler: Individualpsychologie.