APPLICATIETRAINING CONSULTANT-THERAPEUT COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN

Programma in bewerking!!

ATTENTIE: WEGENS OMSTANDIGHEDEN ZIJN AANMELDINGEN  VOOR DEZE TRAINING TIJDELIJK NIET MOGELIJK

Dutch University College is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO-conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

De Applicatietraining Consultant-Therapeut Complementaire Behandelwijzen* staat open voor HBO-afgestudeerde TP-ers, MWD-ers, SPH-ers, CMW-ers, SW-ers en andere (toekomstige) beroepsbeoefenaren en geïnteresseerden op hbo-niveau. Na het voltooien van deze cursus zijn zij beroepsbeoefenaren die zich gespecialiseerd hebben in een complementaire behandelwijze..

n.b. Op basis van het DUC-diploma *Consultant-Therapeut Complementaire Behandelwijzen + (aankomende)praktijkvoering kan bij de NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg, en het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen) een lidmaatschap worden aangevraagd. Zie voor overeenkomst ziektekostenverzekering website NVPA en NFG.

Opbouw van de training:

* Basisdeel - Medische en Psychosociale Basiskennis (17 ec's)

Module I 'Medische Basisvakken', Module II 'Psychopathologie', Module III 'Psychologie' (zelfstudie en 8 werkcolleges)

* Complementaire Behandelwijzen (??)  

(zelfstudie en 8 werkcolleges)

specialisaties:

Consultant-Therapeut Ayurvedische Gezondheidszorg

Consultant-Therapeut Hypnose/EMDR/Imaginatie

Consultant-Therapeut Voedingsleer

Consultant-Therapeut TCM ??

* Beroepsvaardigheid/Vakbekwaamheid (8 ec's)

Intakegesprekken, sessies met cliënten, supervisie

Vrijstellingen

Een student die meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kan zich wenden tot de Commissie Vrijstellingen. Er dienen schriftelijke bewijstukken te worden overlegd over reeds gevolgde onderdelen c.q. modules. Voor de screening wordt een bedrag van Euro 100,= in rekening gebracht.

Cursusprijs

Bij individuele inschrijving Euro 2000,=

De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

De cursusprijzen zijn (incl. werkcolleges, skypesessies, telefonische en mailbegeleiding, beoordeling verslagen en examens, thesis, diploma); excl. studieboeken)

Na inschrijving wordt per mail een uitgebreide Studiehandleiding (pdf) toegezonden.

Docententeam (+ gastdocenten)

Drs. Joop Burgerhout

Drs. Psychologie/godsdienstsocioloog/criminoloog

Docent Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

DUC University College Teaching & Research Fellow

Drs. Han Goutier

Huisarts (niet praktiserend); Geneeskunde studie (Rijksuniversiteit Leiden)

Acupuncturist TCM (NAAV) en orthomoleculair geneeskundige (MBOG)

Docent bij diverse onderwijsinstellingen

Marco van 't Wout

Hogeschool Amsterdam mgz/ggz

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige/RINO-gecertificeerd)

Freelance docent DSM V, Psychopathologie - RET, VERS, DGT

Mr. Narada Kush Visser (docent/tutor DUC Afstandsonderwijs/Vedische Studies)

DUC Educational Centre Assistant Professor en DUC University College Teaching & Research Fellow

Internationaal expert/consultant Vedische Wetenschappen/auteur

Supervisor: Associate Professor William Dubbeling MA, PhD., Decaan

Colleges

Nader te bepalen responsiecolleges worden verzorgd in Voorschoten ??

Diploma

Nadat de training is afgesloten met positief resultaat wordt een geaccrediteerd DUC-diploma CTCB uitgereikt (SNRO/HBO Conform)

 

Stadium

DUC- OPLEIDINGSTRAJECTEN

Kosten

Sbu/ec’s

Beginner – zonder adequate opleiding

Geen adequate vooropleiding, dan kan de volgende cursus gevolgd worden:

  • DUC-HBO-Cursus “Psychologie en Complementaire Gezond-heidszorg” (PCG)

675 euro

478 sbu = 17,5 ec’s

 

   

 

Post HBO studenten

De DUC-'Applicatietraining Consultant-Therapeut Complementaire Behandelwijzen' leidt op tot door beroepskoepels erkende beroepsgroep

(heeft consequenties voor de verzekeraars van uw cliënten!)

U wordt toegelaten als u een van de volgende diploma’s heeft

  • DUC-PTP
  • HBO TP, MWD, SPH, SW, CMW

En als er minstens 8 cliëntcontacturen per week zijn.

2000 euro

?? sbu = ?? ec’s

 

 Startdatum: 31-12-9999
Vrije plaatsen 10 van 10
Prijs € 2.000,00
Deel dit evenement