APPLICATIETRAINING THERAPEUT COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN

Dutch University College is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO-conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

De Applicatietraining Therapeut Complementaire Behandelwijzen* staat open voor HBO-afgestudeerde TP-ers, MWD-ers, SPH-ers, CMW-ers, SW-ers en andere (toekomstige) beroepsbeoefenaren en geïnteresseerden op hbo-niveau. Na het voltooien van deze cursus zijn zij beroepsbeoefenaren die zich gespecialiseerd hebben in een complementaire behandelwijze..

n.b. Op basis van het DUC-diploma *Therapeut Complementaire Behandelwijzen + (aankomende)praktijkvoering kan bij de NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg, en het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen) een lidmaatschap worden aangevraagd. Zie voor overeenkomst ziektekostenverzekering website NVPA en NFG.

Opbouw van de training:

* Basisdeel - Medische en Psychosociale Basiskennis (17 ec's)

Module I 'Medische Basisvakken', Module II 'Psychopathologie', Module III 'Psychologie' (zelfstudie en 8 werkcolleges)

* Complementaire Behandelwijzen (43 ec's)  

(zelfstudie en werkcolleges)

Afstudeerrichtingen:

Therapeut Ayurvedische Gezondheidszorg

Therapeut Hypnose & Trancetechnieken

Therapeut Vrouwenhulpverlening

Therapeut Yogatherapie

 

Vrijstellingen

Een student die meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kan zich wenden tot de Commissie Vrijstellingen. Er dienen schriftelijke bewijstukken te worden overlegd over reeds gevolgde onderdelen c.q. modules. Voor de screening wordt een bedrag van Euro 100,= in rekening gebracht.

Cursusprijs

Bij individuele inschrijving Euro 2500,=* (zie hieronder)

Prijs

Inschrijf- en collegegeld voor het basisgedeelte: 1000 euro*.

Het basisgedeelte dien je te behalen als je sowieso in aanmerking wilt komen voor een lidmaatschap van een beroepsvereniging, dat leidt tot een overeenkomst met de ziektekostekostenverzekeraars.
Als je al een beroepsopleiding hebt gevolgd, maar nog niet in het bezit bent van het diploma MPsBK (Medische en Pschosociale Basiskennis), dan is dit wellicht interessant voor je.

Inschrijf- en collegegeld voor een complementaire opleiding: 2500* euro.
Als je je inschrijft voor een van de vier complementaire opleidingen, dan hoeft men voor het basisgedeelte niet te betalen.

De training gaat door bij minimaal 20 deelnemers.

De cursusprijzen zijn (incl. werkcolleges, skypesessies, telefonische en mailbegeleiding, beoordeling verslagen en examens, thesis, diploma); excl. studieboeken)

Na inschrijving wordt per mail een uitgebreide Studiehandleiding (pdf) toegezonden.

In deze Studiehandleiding zijn de onderdelen van het basisgedeelte en de 4 afstudeerrichtingen uitgebreid beschreven.

Docententeam (+ gastdocenten)

Drs. Joop Burgerhout

Drs. Psychologie/godsdienstsocioloog/criminoloog

ex-Docent Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

DUC University College Teaching & Research Fellow

Docent Afstudeerrichting Therapeut Hypnose, EMDR, Imaginatietechnieken

Tutor PSBK als onderdeel van de Applicatietraining

Dominique Kribben

Docente afstudeerrichting Therapeut Vrouwenhulpverlening

Bachelor Religiewetenschappen - traject Boeddhisme Vrije Universiteit Amsterdam

Propedeuse energetische therapie Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht

Tantrische yoga docent opleiding School of Shakti Amsterdam

Zelfstandig ondernemer The Voice of the womb (praktijk met coaching-sessies, lessen en workshops

Annelies Bakker

Docente afstudeerrichting Therapeut Yoga methodieken en Mindulness

Tutor MBK als onderdeel van de Applicatietraining

Master Arts and Heritage: Policy, Management and Education Universiteit Maastricht

Propedeuse Fysiotherapie Hogeschool Leiden

Bestuurslid Vereniging Yogascholen Nederland

Narada Kush Visser

(docent/tutor DUC Afstandsonderwijs/Vedische Studies)

DUC Educational Centre Assistant Professor en DUC University College Teaching & Research Fellow

Internationaal expert/consultant Vedische Wetenschappen/auteur

Docent Afstudeerrichting Therapeut Ayurvedische Gezondheidszorg

 

Supervisor: Associate Professor William Dubbeling MA, PhD., Decaan

Colleges

Nader te bepalen werkcolleges worden verzorgd in Houten

Diploma

Nadat de training is afgesloten met positief resultaat wordt een geaccrediteerd DUC-Masterdiploma TCB uitgereikt (SNRO/HBO Conform)

 

Stadium

DUC- OPLEIDINGSTRAJECTEN

Kosten

Sbu/ec’s

Beginner – zonder adequate opleiding

Geen adequate vooropleiding, dan kan de volgende cursus gevolgd worden:

  • DUC-HBO-Cursus “Psychologie en Complementaire Gezond-heidszorg” (PCG)

675 euro

478 sbu = 17,5 ec’s

 

   

 

Post HBO studenten

De DUC-'Applicatietraining Therapeut Complementaire Behandelwijzen' leidt op tot door beroepskoepels erkende beroepsgroep

(heeft consequenties voor de verzekeraars van uw cliënten!)

U wordt toegelaten als u een van de volgende diploma’s heeft

  • DUC-PTP
  • HBO TP, MWD, SPH, SW, CMW

En als er minstens 8 cliëntcontacturen per week zijn.

2500 euro

1680 sbu = 60 ec’s

 

 Startdatum: 31-12-9999
Vrije plaatsen 20 van 20
Prijs € 2.500,00
Deel dit evenement