Bij-/Nascholingen (post)-hbo

De DUC-(post)hbo-bij-/en nascholingen (trainingen) zijn bedoeld voor leden van beroepsverenigingen binnen de sectoren psycho-sociale & geestelijke en complementaire gezondheidszorg, functionarissen bij instanties op het gebied van maatschappelijke en geestelijke zorg, (re-integratie) coaches, loopbaanbegeleiders, onderwijsmedewerkers, pastoraal medewerkers, communicatietrainers, consulenten in bedrijven en sociale diensten.

Leerdoelen: op kennisniveau en op praktisch niveau.

Kwaliteitscriteria: professionele beroepsuitoefening, ethisch verantwoorde zorg.

Beroepscompetenties: werken aan een geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitude en persoonlijke eigenschappen waarmee op adequate wijze complementaire zorg kan worden verleend in een bepaalde context van de werksituatie of beroepsuitoefening.

Docenten: gekwalificeerd op basis van uitgebreide kennis en jarenlange praktijkervaring.

Werkvormen: hoorcolleges, casuïstiekbespreking, praktijkoefeningen, rollenspel, thuisstudie met opdrachten.

Studiebelastinguren: verdeeld naar contacturen, literatuur, praktijkopdrachten, portfolio, examenopdracht (voor de Trainingen geldt minimaal 120 sbu).

Intervisie en netwerken: vanuit de trainingen kunnen intervisiegroepen worden samengesteld op eigen initiatief van de deelnemers; ook wordt zicht geboden op de netwerken tussen beroepsverenigingen, DUC-opleidingsinstituut en accreditatie-instituten.

Terugkomdagen: voor deelnemers aan eerdere DUC-trainingen worden (mede op verzoek) periodiek terugkomdagen georganiseerd.

Accreditatie:

SNRO-keurmerk-hbo-systeemDUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

Verdere accreditatie door beroepsverenigingen: NVPA, VVH, VNRT, NOLOC, VIV, NVST, NWP (zie verder per training).

Erkend door: NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

Gecertificeerd door NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

CRKBO kleinOpgenomen in het CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs - BTW-vrijgesteld

 

Locaties trainingen/opleidingen/themadagen:

1] "DSM-5 in de praktijk": locatie Voorschoten (optie)

2] "Hypnotherapie en gespreksvoering": locatie Voorschoten

3] "Wetenschapsfilosofie": locatie Voorschoten

 

De literatuur voor alle trainingen kan rechtstreeks besteld worden via  www.duceducationalcentre/boekenservice.nl

 

pdfExamenreglement DUC Trainingen

WETENSCHAPSFILOSOFIE: brug tussen reguliere en complementaire zorg

Startdatum:
31-12-9999
Vrije plaatsen:
10 van 10
Prijs:
€ 400,00

Accreditatie

zie Algemene informatie SNRO

 Inleiding

In deze enerverende cursus wordt diepgaand ingegaan op de wetenschapsfilosofische grondslagen van de complementaire zorg. Volgens sommige reguliere wetenschappers hebben de zogenaamde alternatieve of complementaire behandelingen geen recht van bestaan, hooguit zouden successen te danken zijn aan geluk of het placebo-effect. Het is evenwel goed om een gefundeerd weerwoord te hebben tegen de critici. De doelstelling van deze cursus is niet om een tegenstelling tussen reguliere en complementaire behandelingen te creëren, maar de dialoog aan te gaan vanuit een volstrekte gelijkheid. Voor die beoogde dialoog moet men kennis en kunde hebben.
Dat verkrijgt men in deze cursus.

 

BASIS HYPNOTHERAPIE en GESPREKSTECHNIEKEN voor gevorderden

Startdatum:
31-12-9999
Vrije plaatsen:
10 van 10
Prijs:
€ 350,00

DUC-Instituutsaccreditatie: SNRO SA 20.05.30.42130.03

Doelgroep

Therapeuten, coaches, counselors, hbo-studenten

APPLICATIETRAINING THERAPEUT COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN

Startdatum:
31-12-9999
Vrije plaatsen:
20 van 20
Prijs:
€ 2.500,00

SNRO-Accreditatie (zie Algemene Informatie)

De Applicatietraining Therapeut Complementaire Behandelwijzen* staat open voor HBO-afgestudeerde TP-ers, MWD-ers, SPH-ers, CMW-ers, SW-ers en andere (toekomstige) beroepsbeoefenaren en geïnteresseerden op hbo-niveau. Na het voltooien van deze cursus zijn zij beroepsbeoefenaren die zich gespecialiseerd hebben in een complementaire behandelwijze.