Na-/en bijscholingen (post)-hbo

De DUC-(post)hbo-na-/en bijscholingen (trainingen) zijn bedoeld voor leden van beroepsverenigingen binnen de sectoren psycho-sociale & geestelijke en complementaire gezondheidszorg, functionarissen bij instanties op het gebied van maatschappelijke en geestelijke zorg, (re-integratie) coaches, loopbaanbegeleiders, onderwijsmedewerkers, pastoraal medewerkers, communicatietrainers, consulenten in bedrijven en sociale diensten.

Leerdoelen: op kennisniveau en op praktisch niveau.

Kwaliteitscriteria: professionele beroepsuitoefening, ethisch verantwoorde zorg.

Beroepscompetenties: werken aan een geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitude en persoonlijke eigenschappen waarmee op adequate wijze complementaire zorg kan worden verleend in een bepaalde context van de werksituatie of beroepsuitoefening.

Docenten: gekwalificeerd op basis van uitgebreide kennis en jarenlange praktijkervaring.

Werkvormen: hoorcolleges, casuïstiekbespreking, praktijkoefeningen, rollenspel, thuisstudie met opdrachten.

Studiebelastinguren: verdeeld naar contacturen, literatuur, praktijkopdrachten, portfolio, examenopdracht (voor de Trainingen geldt minimaal 120 sbu).

Intervisie en netwerken: vanuit de trainingen kunnen intervisiegroepen worden samengesteld op eigen initiatief van de deelnemers; ook wordt zicht geboden op de netwerken tussen beroepsverenigingen, DUC-opleidingsinstituut en accreditatie-instituten.

Terugkomdagen: voor deelnemers aan eerdere DUC-trainingen worden (mede op verzoek) periodiek terugkomdagen georganiseerd.

Accreditatie:

SNRO-keurmerk-hbo-systeemDUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

Verdere accreditatie door beroepsverenigingen: NVPA, VVH, VNRT, NOLOC, VIV, NVST, NWP (zie verder per training).

Erkend door: NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Gecertificeerd door NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

CRKBO kleinOpgenomen in het CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs - BTW-vrijgesteld

 

Aan de trainingen hebben leden deelgenomen van o.a. de volgende beroepsverenigingen: 


ABBR, ABNG 2000, ABvC, BATC, BETTEL, BvZB, CPH, CVP, EAGT, FBT, FVB, IAG, ISMA, KNGF, KNOV, LVMW, LVPW, LVSB, LVSC, NAAV, NBT, NCSV, NVAGT, NVPA, NVLF, NVBT, NVNLP, NVKT, NVVO, NVO, NIP, NFG, NVRG, NVJT, NVRG, NVJT, NVT, NGTT, NVPIT, NFG, NOLOC, NVMW, NVE, NVPMT, NOBCO, NVT, NWP, NAP, NVFVG, NGVH, NMI, NMV, NVBT, NVTA, RBNG, RING, SPV, SRBAG, STIR, TGI, VBAG, VCW, VGVZ, VHZB, VIV, VMB, VNRT, VNVN, VPMW, VTC, VVH, VvOCM, VMT, VGcT, VNT, VVM, VVZB, WVGV

Enkele trainingen zijn/worden in aangepaste vorm ook als in-company training verzorgd:

Gemeentelijke Sociale Dienst Zwolle: “Herkenning en bejegening van moeilijke mensen"

Boswijk Instituut: "DSM IV in de praktijk" - "Primair Medische Kennis"

Upledger Instituut "DSM IV in de praktijk" - Osho Humaniversity "DSM IV in de praktijk"

Locaties trainingen/opleidingen/themadagen:

"DSM IV/5 in de praktijk":

Gebouw Oud-Katholieke Kerk Nederland, Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, tel. 033-4613087

Surya Centre/'t Zonnehuis, Beekbergerweg 25, Loenen (Gld.)

 

De literatuur voor alle trainingen kan rechtstreeks besteld worden via  www.duceducationalcentre/boekenservice.nl

 

pdfExamenreglement DUC Trainingen


Geen evenementen aanwezig