DUC-Coaching & Counseling

 Coaching

Een coachende houding gaat uit van een gelijkwaardige relatie met de gecoachte. Gelijkwaardigheid houdt in dat je niet gaat adviseren of gaat vertellen wat de ander zou moeten doen. Daarmee maak je de ander van jou afhankelijk en dan help je hem niet.

Gelijkwaardigheid houdt dus in dat je erop vertrouwt dat de ander zijn antwoorden zal vinden omdat hij die al in zich heeft.

Een coach is alleen een facilitator die de ander helpt te onderzoeken waarom hij geen keuzes durft te maken of geen antwoorden weet, hoe hij zichzelf blokkeert.

De coach helpt de ander te ontdekken hoe hij zichzelf kan helpen.

Gelijkwaardigheid betekent ook dat je de ander eerlijke feedback geeft over zijn gedrag en zijn communicatie.

Eerlijk en integer feedback geven helpt je coachee in beweging te komen al is het nog zo lastig. Zorg er dus voor dat het respectvol gebeurt, rekening houdend met zijn denkwereld.

Het coachproces wordt bepaald door: luisteren, samenvatten, doorvragen.

DUC zal zich qua coachingsvorm richten op tele-coaching d.w.z. via email, telefoon, of skype.

 

Counseling

Bij counseling wordt de betrokkene geholpen door middel van een dialoog om:

a] inzicht te verkrijgen in de situatie waarin hij zich bevindt, inclusief zijn niveau van persoonlijke ontwikkeling;

b] inzicht te verkrijgen in zijn persoonlijke mogelijkheden en beperkingen om iets aan de situatie waarin hij zich bevindt te veranderen;

c] te kiezen voor realistische doelen voor persoonlijke ontwikkeling en groei;

d] een strategie te bepalen om gekozen doelen te bereiken.

DUC zal zich ook bij deze vorm richten op tele- of e-counseling.

 

Binnenkort wordt via onze website nadere informatie verstrekt over het aangaan van een overeenkomst, de tarieven per sessie, de vorm, het proces, de begeleiding en nazorg.

 

"Een coach of counselor helpt een cliënt niet door zijn verleden uit te spitten, maar door liefdevol bij die persoon aanwezig te zijn, door betrouwbaar en geïnteresseerd te zijn en door te geloven dat hun gezamenlijke activiteit uiteindelijk bevrijdend en genezend zal zijn". (Yalom 1989)


Geen evenementen aanwezig