VEDISCHE STUDIES

DUTCH UNIVERSITY COLLEGE EN BLUE STAR ACADEMIE PRESENTEREN:

LEERPROGRAMMA 2020 - 2021 VEDISCHE STUDIES: 12 MODULES EN SCRIPTIE

TUTOR: NARADA KUSH, (ASS)PROFESSOR EN FELLOW DUTCH UNIVERSITY COLLEGE

 Dit studieprogramma is bedoeld voor gedisciplineerde en gemotiveerde studenten

 

Inleiding

De Veda's zijn het eeuwenoude erfgoed van de oud-Indiase traditie van wijsheid. Ze bevatten niet alleen alle kennis van het bestaan en evolutie, maar ook veel praktische toepassingen, waaronder yoga & meditatie, ayurveda en vedische astrologie. Het doel van het leerprogramma Vedische Studies is om inzicht te verkrijgen in de diepere betekenis van en op een natuurlijke manier omgaan met de Vedische wijsheid van het leven.

Een ervaren leraar is hierbij nodig om met de lantaarn voorop te lopen. De kennis en praktische toepassing van de Vedische wijsheid is een ideaal instrument om mensen inzicht te geven in wie ze zijn, wat gezondheid echt betekent, hoe we evenwicht kunnen scheppen in het geheel van lichaam, geest en ziel en tenslotte hoe we de Vedische wijsheid in onze dagelijkse routine en leefstijl kunnen integreren.

Leerdoelen

In dit programma ligt de nadruk op de studie van de Vedische wijsheid en haar vele praktische toepassingen. De leerstof wordt elke keer per module systematisch aangeboden. Na het uitwerken van de vragen en opdrachten door de student, en bespreking hiervan, wordt een nieuwe stap gezet. Er wordt gebruik gemaakt van publicaties van Narada Kush, die heel toegankelijk zijn voor het gestelde doel.

Literatuur

Het studiemateriaal bestaat uit de volgende literatuur:

- De Veda's voor Iedereen, Narada Kush

- Het Epos Ramayana/haar diepere betekenis voor deze tijd, Narada Kush

- Vedisch Leven/Leefstijl, Preventie en Zelfheling, Narada Kush

- De Bhagavad Gita, zoals ze is, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Werkwijze

Het leerprogramma bestaat uit twaalf modules en het schrijven van een scriptie. Elke module bestaat uit een les die samen met de vragen en opdrachten over de stof aan de student wordt toegestuurd. De vragen en opdrachten dienen schriftelijk te worden beantwoord en aan de docent te worden teruggestuurd. De docent becommentarieert het werk en aan het einde van de Opleiding wordt gevraagd een scriptie van ca. 30 pagina's te schrijven.

Begeleiding vindt plaats via mail-uitwisseling en skype-sessies.

Toepassing

De verworven kennis kan o.a. worden toegepast in het onderwijs, maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg.

Docent/Tutor: Ass. Prof. Narada Kush (Fellow of DUC University College)

Prof. Narada Kush is een Vedisch leraar, Vedisch astroloog, Ayurvedisch consultant, schrijver en spirituele coach. Hij is een internationaal erkend deskundige in verschillende facetten van de oude, uit India afkomstige Vedische cultuur en traditie. Hij geeft onderricht in de Vedische Wetenschap, Upanishads, Ayurveda, Yoga Sutras, Meditatie, Vedische Astrologie en Vedische literatuur (Ramayana, Mahabharata en Bhagavad Gita. Hij is de auteur van verschillende boeken over deze thema's. Als gerespecteerd leraar is hij verbonden aan Dutch University College en geeft hij onderricht aan buitenlandse universiteiten en instituten. Sinds 2008 is hij Fellow van DUC Educational Centre.

Scriptie

Het studiejaar wordt afgesloten met een scriptie.

Voorwaarden:

A. De scriptie is gebaseerd op de beschrijving en analyse van een door de student gekozen thema, na overleg met de tutor.

B. De structuur van de scriptie:

- uitgewerkt op A-4 formaat

- regelspatie 1 1/2

- voorzijde: titel, naam DUC/BSA, plaats en jaar

- eerste pagina: titel, naam DUC/BSA, docent en student, plaats en jaar

- voorwoord, introductie

- inhoudsopgave met paginering

- inhoud ca. 30 pagina's

- conclusie

- literatuurlijst

Kosten

Euro 1675,=; betaling in 3 termijnen mogelijk: 1e termijn vóór aanvang studie, 2e termijn na 3 maanden, 3e termijn na 6 maanden; literatuur ca. Euro 150,00

Na inschrijving wordt per mail een uitgebreide Studiehandleiding (pdf) toegezonden.

Wanneer aan alle voorwaarden voor de studie is voldaan, wordt bij positief resultaat een geaccrediteerd DUC/BSA Bachelor diploma uitgereikt (39,5 ec's) (SNRO-HBO conform).

 

 

 

 

Startdatum: 31-12-9999
Vrije plaatsen 10 van 10
Prijs € 1.675,00
Deel dit evenement