PTP-APPLICATIECURSUS Complementaire Behandelwijzen voor professionals (ACB)

Dutch University College is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO-conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

De PTP-Applicatiecursus Complementaire Behandelwijzen voor professionals* kan gevolgd worden in aansluiting op de DUC-Afstandsonderwijs-opleiding Praktische Toegepaste Psychologie

(Accreditatie: SNRO SA 14.05.30.42130.01.AO.004.00)

Deze cursus staat open voor HBO-afgestudeerde TP-ers, MWD-ers, SPH-ers, CMW-ers en SW-ers. Na het voltooien van deze cursus zijn zij beroepsbeoefenaren die zich gespecialiseerd hebben in een complementaire behandelwijze.

n.b. Op basis van het DUC-diploma PTP/ACB* + (aankomende)praktijkvoering kan bij de NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg, en het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen) een lidmaatschap worden aangevraagd [en daarmee mogelijke vergoeding door zorgverzekeraars]. Wij adviseren u echter zich vooraf bij deze beroepsverenigingen te informeren!!.

Opbouw van de cursus (48 ec's):

* medische en psychosociale basiskennis (17 ec's)

* complementaire behandelwijzen (19 ec's)

* beroepsvaardigheidsgedeelte (8 ec's)

* afstudeerpaper (4 ec's)

Vrijstellingen

Een student die meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kan zich wenden tot de Commissie Vrijstellingen. Er dienen schriftelijke bewijsstukken te worden overlegd over reeds gevolgde onderdelen c.q. modules. Voor de screening wordt een bedrag van Euro 250,= in rekening gebracht.

Wanneer voor één of meerdere onderdelen vrijstelling wordt verleend, wordt navenant de cursusprijs lager.

 

CURSUSPRIJS

Bij 5 deelnemers   Euro 3200,= per deelnemer

Bij 10 deelnemers Euro 2410,= per deelnemer

Bij 15 of meer deelnemers Euro 1775,= per deelnemer            

De cursusprijzen zijn (incl. responsiecolleges, skypesessies,

begeleiding, beoordeling examens, koffie/thee, diploma); excl. Studieboeken.

Zie kosten voor toetsen in Curriculum.

 

Docententeam (+ gastdocenten)

Drs. Joop Burgerhout
Drs. Psychologie/godsdienstsocioloog/criminoloog
Docent Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden
DUC University College Teaching & Research Fellow

Drs. Han Goutier
Huisarts (niet praktiserend); Geneeskunde studie (Rijksuniversiteit Leiden)
Acupuncturist TCM (NAAV) en orthomoleculair geneeskundige (MBOG)
Docent bij diverse onderwijsinstellingen.

Marco van 't Wout
Hogeschool Amsterdam mgz/ggz
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige/RINO-gecertificeerd/ docent DSM IV, Psychopathologie - RET, VERS, DGT

Mr. Narada Kush Visser (docent/tutor Afstandsonderwijs/Vedische Studies)
Mr. in de Rechten/studie Planologie
DUC Educational Centre Assistant Professor en DUC University College Teaching & Research Fellow
Internationaal expert/consultant Vedische Wetenschappen/auteur

Supervisor: Associate Professor William Dubbeling MA, PhD. decaan

 

Colleges: de colleges worden verzorgd op een nader te bepalen locatie: Voorschoten

Data: vanaf september 2019 ????????

Diploma: nadat de cursus is afgesloten met positief resultaat wordt een geaccrediteerd DUC-diploma ACB uitgereikt (SNRO/HBO Conform) = 48 ec’s.

n.b. in combinatie met diploma PTP, kan een DUC-Masterdiploma worden uitgereikt(SNRO-HBO Conform)

 pdfCURRICULUM PTP - Applicatiecursus CB

 

Stadium

DUC- OPLEIDINGSTRAJECTEN

Kosten

Sbu/ec’s

Beginner – zonder adequate opleiding

Geen adequate vooropleiding, dan kan de volgende cursus gevolgd worden:

  • DUC-Cursus “Psychologie en Complementaire Gezond-heidszorg” (PCG)

675 euro

478 sbu = 17,5 ec’s

Student “Praktische Toegepaste Psychologie” (PTP)

U wordt toegelaten tot deze opleiding als u aantoonbaar HBO-niveau heeft en minstens 8 cliëntcontacturen per week heeft.

De volgende diploma’s zijn geschikt daarvoor:

  • DUC-diploma “Psychologie en Complementaire Gezondheidszorg” (PCG)
  •  

1.705 euro

1075 sbu = 39 ec’s

Post HBO studenten

“PTP-Applicatiecursus Complementaire Behandelwijzen” (ACB)– leidt op tot door beroepskoepels erkende beroepsgroep

(heeft consequenties voor de verzekeraars van uw cliënten!)

U wordt toegelaten als u een van de volgende diploma’s heeft

  • DUC-PTP
  • HBO TP, MWD, SPH, SW, CMW

En als er minstens 8 cliëntcontacturen per week zijn.

3200 euro

1344 sbu = 48 ec’s

Startdatum: 31-12-9999
Prijs € 3.200,00
Deel dit evenement