MEDISCHE en Psychosociale Basiskennis - Module V, VI, VII en VIII

CURSUSBLOK: GEINTEGREERDE GENEESKUNDE-GEZONDHEIDSETHIEK-WETGEVING GEZONDHEIDSZORG-ORGANISATIE NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

 SNRO-keurmerk-hbo-bij-en-nascholing

Accreditatie: code SNRO SA 14.05.30.42130.01.B&NMPsBK.03.00

 

Afstandsonderwijs/Thuisstudie

Een HBO-thuisstudie volgen bij DUC Educational Centre heeft een toegevoegde waarde!!

Als we het over een thuisstudie hebben, praten we over leren op afstand. Dit houdt in dat u niet fysiek bij de lessen aanwezig hoeft te zijn. Maar door middel van boeken, het beantwoorden van vragen en het schrijven van enkele korte papers, de leerstof tot u neemt. Wij achten het echter van belang 5 responsiecolleges toe te voegen om de bestudeerde leerstof, op basis van casussen, in groepen te bespreken.#

# Studenten die reeds meer (literatuur)kennis- en praktijkervaring hebben verworven, kunnen zich de modules V t/m VIII ook via zelfstudie eigen maken. In overleg zal dan een enkel responsiecollege worden aangeboden.  

U wordt begeleid door een eigen docent/tutor. Met de docent/tutor onderhoudt u voornamelijk via de mail contact. Een andere mogelijkheid die soms gebruikt wordt is via Skype of telefonisch.

Een thuisstudie op HBO-niveau is net zo veel waard als een 'reguliere' opleiding. En wordt dan ook bij een accreditatie-instituut erkend.

Inleiding

Dit cursusblok maakt deel uit van de Opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis en is, evenals de andere cursusblokken, apart te volgen. Na het met goed gevolg afleggen van het examen wordt een geaccrediteerd DUC-certificaat uitgereikt. De drie certificaten samen vormen het DUC-Dossierdiploma (SNRO/HBO-conform PLATO).

Het Afstandsonderwijs/Thuisstudie programma "Geïntegreerde Geneeskunde/Gezondheidsethiek/Wetgeving gezondheidszorg/Organisatie Nederlandse Gezondheidszorg" omvat een viertal onderdelen: Module V, Module VI, Module VII en Module VIII. Elke module is opgedeeld in Leereenheden: zie verder Curriculum voor de gedetailleerde beschrijving bij de Leereenheden en Voorwaarden voor studie.

Beginvereisten: hbo-opleidingsniveau - praktijk

De voorwaarden om deel te nemen aan dit cursusblok zijn:

-        Een HBO denk- en werkniveau. Dat kan aangetoond worden met een diploma. Vermelding op het inschrijfformulier;

-        U bent voor minstens 10 uur per week werkzaam als beroepsbeoefenaar. Het dienen werkzaamheden binnen het sociale domein of in de complementaire zorgsector te zijn.

Aanbod studiestof

De studiestof wordt aangeboden via literatuurstudie, power point presentaties en films/dvd's (tijdens de responsiecolleges) en getoetst middels huiswerkopdrachten (portfolio), inleveren casussen, open-boek examen.

Doelgroep

-        Beroepsbeoefenaren in o.a. onderwijs, (complementaire)zorgsector, cultureel en maatschappelijk werk, (semi)overheid, coaching, counseling.

Toelichting Studieprogramma

Elke Leereenheid levert een aantal studiepunten op. Het studieprogramma is geïndividualiseerd, d.w.z. dat eigen inbreng mogelijk is.

Het studieprogramma kan in deeltijd worden bestudeerd en omvat een tijdsduur van ca. 6 maanden.

(Opmerking: afhankelijk van de beschikbare tijd of het studietempo kan het studieprogramma korter of langer duren. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden).

Docent/tutor: Drs. Joop Burgerhout (psycholoog/godsdienstsocioloog/criminoloog)

Joop Burgerhout is o.a. deskundig op het gebied van het verlenen van psychosociale hulp- en dienstverlening en opzetten van projecten en supervisor sociaal-culturele werkers. Hij doceert aan en begeleidt studenten in de ‘toegepast psychologische’ studierichting. Hij deed onderzoek naar diverse maatschappelijke vraagstukken en publiceerde vele rapportages.

Supervisor: Assoc. Prof. Will Dubbeling M.A., Ph.D. (decaan DUC)

Kosten: Euro 1025,= incl. beoordeling portfolio - 5 responsiecolleges #zie boven – certificaat – koffie/thee; excl. studieboeken; open-boek Examen € 50,00

Aantal deelnemers: variabel

Na afloop van de studie en mits voldaan aan de voorwaarden wordt een DUC-certificaat (351 sbu = 12,5 ects) uitgereikt.

pdfCurriculum MPsBK Module V, VI, VII en VIII

 

Prijs € 1.025,00
Deel dit evenement