MEDISCHE en Psychosociale Basiskennis - Module I, II en III

CURSUSBLOK: MEDISCHE BASISVAKKEN-PSYCHOPATHOLOGIE /DSM-5-PSYCHOFARMACOLOGIE

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

SNRO-keurmerk-hbo-bij-en-nascholing 

Accreditatie: code SNRO SA 14.05.30.42130.01.B&NMPsBK.01.00

 

Afstandsonderwijs/Thuisstudie

Een HBO-thuisstudie volgen bij DUC Educational Centre heeft een toegevoegde waarde!!

Als we het over een thuisstudie hebben, praten we over leren op afstand. Dit houdt in dat u niet fysiek bij de lessen aanwezig hoeft te zijn. Maar door middel van boeken, het beantwoorden van vragen en het schrijven van enkele korte papers, de leerstof tot u neemt. Wij achten het echter van belang enkele responsiecolleges toe te voegen om de bestudeerde leerstof, op basis van casussen, in groepen te bespreken.

U wordt begeleid door een eigen docent/tutor. Met de docent/tutor onderhoudt u voornamelijk via de mail contact. Een andere mogelijkheid die soms gebruikt wordt is via Skype of telefonisch.

Een thuisstudie op HBO-niveau is net zo veel waard als een 'reguliere' opleiding. En wordt dan ook bij een accreditatie-instituut erkend.

Inleiding

Dit cursusblok maakt deel uit van de Opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis en is, evenals de andere cursusblokken, apart te volgen. Na het met goed gevolg afleggen van het examen wordt een geaccrediteerd DUC-certificaat uitgereikt. De drie certificaten samen vormen het DUC-Dossierdiploma (SNRO/HBO-conform PLATO).

Het Afstandsonderwijs/Thuisstudie programma "Medische Basisvakken/Psychopathologie/Psychofarmacologie" omvat een drietal onderdelen: Module I, Module II en Module III. Elke module is opgedeeld in Leereenheden: zie verder Curriculum voor de gedetailleerde beschrijving bij de Leereenheden en Voorwaarden voor studie.

Beginvereisten: hbo-opleidingsniveau-praktijk

De voorwaarden om deel te nemen aan dit cursusblok zijn:

-        Een HBO denk- en werkniveau. Dat kan aangetoond worden met een diploma. Vermelding op het inschrijfformulier;

-        U bent voor minstens 10 uur per week werkzaam als beroepsbeoefenaar. Het dienen werkzaamheden binnen het sociale domein of in de complementaire zorgsector te zijn.

Aanbod studiestof

De studiestof wordt aangeboden via literatuurstudie, power point presentaties en films/dvd's (tijdens de responsiecolleges) en getoetst middels huiswerkopdrachten (portfolio), inleveren casussen, openboek-examen

Doelgroep

-        Beroepsbeoefenaren in o.a. onderwijs, (complementaire)zorgsector, cultureel en maatschappelijk werk, (semi)overheid, coaching, counseling.

Toelichting Studieprogramma

Elke Leereenheid levert een aantal studiepunten op. Het studieprogramma is geïndividualiseerd, d.w.z. dat eigen inbreng mogelijk is.

Het studieprogramma kan in deeltijd worden bestudeerd en omvat een tijdsduur van ca. 6 maanden.

(Opmerking: afhankelijk van de beschikbare tijd of het studietempo kan het studieprogramma korter of langer duren. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden).

Docent/tutor:

Module I Drs. Han Goutier (huisarts-niet praktiserend); Acupuncturist TCM (NAAV) en orthomoleculair geneeskundige (MBOG)// + collega-docent

Module II Marco van 't Wout (sociaal psychiatrisch verpleegkundige/RINO-gecertificeerd)

Supervisor: Assoc. Prof. Will Dubbeling M.A., Ph.D. (decaan DUC)

Kosten: Euro 1025,= incl. beoordeling portfolio - 5 responsiecolleges – certificaat – koffie/thee; excl. studieboeken; Open-boek Examen € 50,00

Aantal deelnemers: variabel

Na afloop van de studie en mits voldaan aan de voorwaarden wordt een DUC-certificaat (424 sbu = 16 ects) uitgereikt.

 

pdfCurriculum MPsBK Module I, II en III (klik hier)

Prijs € 1.025,00
Deel dit evenement