CONSULTANT Vedische Studies & Upanishads

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'.
Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

Inleiding
(NB Dit studieprogramma bevat zowel Nederlandstalige als Engelstalige literatuur)

De Veda's zijn het eeuwenoude erfgoed van de oud-Indiase traditie van wijsheid. Het doel van deze leergang is om inzicht te verkrijgen in de diepere betekenis van de Vedische mantra's en in de onschatbare waarde van haar praktische toepassingen. Sinds onheuglijke tijden hebben mensen nagedacht over de vraagstukken van het leven. Er zijn veel bronnen waaruit we kunnen putten, waarvan de bron van de beschaving en wijsheid van de Veda's de oudste en meest oorspronkelijke is.

Het is deze eeuwenoude kennis die miljoenen mensen over de hele wereld heeft geïnspireerd. Grote geleerden als Albert Einstein, Max Müller, Schopenhauer en H.P. Blavatski erkenden de Veda's en Upanishads als het hoogste gezag van kennis. De oeroude en onveranderlijke mantra's waaruit de Veda's zijn samengesteld belichten alle denkbare gebieden van het leven tot in de kleinste details. Het gaat hierbij om de principes en toepassingen van bestaan, leven en groei, die door alle tijden hun waarde blijven behouden. Het fundamentele uitgangspunt is dat alles voortkomt uit dezelfde universele bron, die zich zeer goed leent voor diepgaand onderzoek, persoonlijke ervaring en praktische toepassingen voor het dagelijkse leven.

Doelgroep
Dit studieprogramma is bedoeld voor studenten en volwassenen die zich willen verdiepen in het brede spectrum van de Vedische wetenschap en haar relatie met de Upanishads. Enige voorkennis over de Veda's wordt verondersteld. Dit zal blijken uit een gesprek vooraf of via het inschrijfformulier.

Leerdoelen
De Vedische geschriften verklaren en becommentariëren de zin van ons bestaan en de mogelijkheid van evolutie naar hogere bewustzijnstoestanden. In alle andere onderdelen van de Vedische literatuur wordt dit uitgewerkt in tal van praktische toepassingen. De Upanishads verklaren de betekenis en directe ervaring van het hogere Zelf. Ze zijn nauw verbonden met de Veda's en met de filosofie van Vedanta, die verklaart dat we allemaal deel uitmaken van en bestaan uit dezelfde universele bron van Heelheid.

Het is zeer wel mogelijk om deze universele wijsheid als instrument te gebruiken in een spirituele praktijk en ze met anderen te delen als spirituele coach of Vedisch consultant.

pdfSTUDIEPROGRAMMA (klik hier)
Toelichting Studieprogramma

Het studieprogramma is modulair (12 modules) opgebouwd, waarbij elke module is opgedeeld in een aantal leereenheden. Elke module levert een aantal studiepunten op.

Het studieprogramma is geïndividualiseerd (d.w.z. dat eigen inbreng mogelijk is) en wordt gevolgd via afstandsonderwijs, zoals geformuleerd door DUC Educational Centre.

Het studieprogramma kan op ieder moment worden aangevangen en de student bepaalt in principe zijn eigen studietempo.

Het studieprogramma kan in deeltijd worden gevolgd en omvat een tijdsduur van 1 jaar. Hierbij gaan wij uit van een gemiddelde studieduur van 20 uur per week x 42 weken.
n.b. Men kan, afhankelijk van de beschikbare tijd, de studie ook spreiden over 1 ½ jaar.

Studiepunten
Aan het einde van elke module worden door de docent een aantal vragen en opdrachten over de stof geformuleerd en toegestuurd die schriftelijk beantwoord dienen te worden.
Aan het einde van het studiejaar wordt gevraagd een scriptie van ongeveer 40 pagina's te schrijven.
Voor het met succes bestuderen van de stof en het beantwoorden van de vragen worden voor elke module 80 sbu en voor de scriptie 120 sbu toegekend.
Totaal 12 modules x 80 sbu = 960 sbu + 120 sbu (scriptie) = 1080 sbu. De praktijkonderdelen leveren 15 sbu op (1095 sbu = 39 ects-punten).

Na afronding van de studie en mits voldaan aan de gestelde eisen, wordt een DUC-Masterdiploma CVSU (SNRO/HBO-Conform) uitgereikt (Consultant Vedische Studies & Upanishads).

Docent/Tutor: Ass. Prof. Mr. Kush Visser (DUC University College Fellow)
Prof. Kush Visser is een Vedisch leraar & astroloog, Ayurvedisch consultant, schrijver en spirituele coach. Hij is een internationaal erkend deskundige in

verschillende facetten van de oude, uit India afkomstige Vedische cultuur en traditie. Hij geeft onderricht in de Vedische Wetenschap, Upanishads, Ayurveda, Yoga Sutras, Mantra Meditatie, Vedische Astrologie en Vedische literatuur (Ramayana & Mahabharata). Hij is de auteur van verschillende boeken over deze thema's. Als zeer gerespecteerde leraar is hij verbonden aan onze Dutch University College en geeft hij onderricht aan buitenlandse universiteiten en instituten. Sinds 2008 is hij Teaching en Research Fellow van DUC.

Supervisor: Associate Prof. William Dubbeling MA, PhD. (Dean)

€ 1925,00 voor de gehele opleiding (inclusief begeleiding en scriptiebeoordeling, DUC-diploma; excl. studieboeken). Betaling in 4 kwartaaltermijnen mogelijk.
Aanschaf literatuur: ongeveer € 100,00

Prijs € 1.925,00
Deel dit evenement