CULTUUR- & Religiestudies

Dutch University College is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

Afstandsonderwijs/Thuisstudie

U wilt een HBO-diploma, studeren in uw eigen tempo en op tijden die u uitkomen, studeren zonder reistijd, een diploma halen en toch nog kunnen werken, na uw werkzame periode uw interessegebied vergroten.

Een HBO-thuisstudie volgen bij Dutch University College/DUC Educational Centre heeft een toegevoegde waarde!!

Als we het over een thuisstudie hebben, praten we over leren op afstand. Dit houdt in dat u niet fysiek bij de lessen aanwezig hoeft te zijn. Maar door middel van boeken, het beantwoorden van vragen en het schrijven van enkele korte papers, de leerstof tot u neemt.

U wordt begeleid door een eigen docent/tutor. Met de docent/tutor onderhoudt u voornamelijk via de mail contact. Een andere mogelijkheid die soms gebruikt wordt is via Skype of telefonisch.

Een thuisstudie op HBO-niveau is net zo veel waard als een 'reguliere' opleiding. En wordt dan ook bij een accreditatie-instituut erkend.

Inleiding

Het Afstandsonderwijs/Thuisstudie programma "Cultuur & Religie Studies voor HBO-opgeleiden" omvat een achttal Modules: Module I 'Culturele Antropologie'; Module II 'Psychologische Antropologie'; Module III 'Psychologie & Sociologie; Module IV 'Cultuur & Lichaam; Module V 'Psychologie en Multiculturele Samenleving'; Module VI 'Cultuurfilosofie'; Module VII 'Religiestudies'; Module VIII 'De Veda's voor Iedereen'.                                     (zie verder de gedetailleerde beschrijving bij de Modules en Voorwaarden voor studie).

Doelgroep

Beroepsbeoefenaren in o.a. onderwijs, zorgsector, cultureel en maatschappelijk werk, (semi)overheid, mediapraktijk, coaching, alsmede iedereen die zijn kennis en ervaring wil verbreden op het gebied van cultuur en religie en deze verworvenheid wil benutten in zijn werk of in de persoonlijke levenssfeer, in uitwisseling met anderen.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van 'wetenschappelijke' kennis, inzicht, bekwaamheden en houdingen in de benadering van cultuur, psychologie, sociologie, filosofie en religie. Hierbij spelen westerse en niet-westerse concepten een rol.

Belangrijke overwegingen zijn hierbij dat de afgestudeerde over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid beschikt die noodzakelijk en nuttig zijn voor het kunnen voeren van een dialoog in een multiculturele samenleving en het vermogen verkrijgt genoemde kennis en inzicht toe te passen in de analyse en interpretatie van cultureel-maatschappelijke vraagstukken die door de culturele en religieuze en verscheidenheid worden gekenmerkt.

Het profiel van deze (post)-hbo-opleiding wordt mede bepaald door de motivatie en overweging dat religieuze-, ethische-, sociale-, en psychologische oriëntatie op culturele en maatschappelijke fenomenen van zodanig belang is dat een hbo-opleiding die leidt tot deskundigheid op dit terrein wenselijk is.

Na inschrijving wordt per mail een uitgebreide Studiehandleiding (pdf) toegezonden.

Toelichting Studieprogramma

Elke module levert een aantal studiepunten op. Het studieprogramma is geïndividualiseerd, d.w.z. dat eigen inbreng mogelijk is.

Het gehele studieprogramma kan in deeltijd worden bestudeerd en omvat een tijdsduur van ca. 1 1/2 jaar. Zie opties in Curriculum voor deelcertificaten: 200 sbu= 7 ec's.

(Opmerking: afhankelijk van de beschikbare tijd of het studietempo kan het studieprogramma korter of langer duren. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden).

Kosten studieprogramma: Euro 1650,= incl. tutoring; excl. studieboeken. Betaling in 4 termijnen mogelijk. Zie opties in Curriculum voor kosten deelprogramma's.

Na het met succes afronden van de studie wordt een DUC-Bachelordiploma Cultuur & Religiestudies  (SNRO/HBO-Conform) uitgereikt: 800 sbu=28 ec's.

Startdatum: 31-12-9999
Prijs € 1.650,00
Deel dit evenement