CONSULTANT-THERAPEUT Ayurvedische Gezondheidszorg

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

'Vanaf 1 februari 2021 wordt het DUC-inschrijfformulier doorgestuurd naar ons geaffilieerde onderwijsinstituut Blue Star Academie (www.bluestaracademie.nl). Bevestiging en facturering van deze aanmelding wordt verzorgd door onze tutor Ass. Professor Narada Kush (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Via Narada Kush ontvangt u nadere informatie over de begeleiding van de opleiding.

Inleiding

Ayurveda is een van de belangrijkste praktische toepassingen van de Vedische wetenschap. Ze is gebaseerd op het inzicht in het geheel van het bestaan, schepping en menselijke evolutie en hoe deze kennis succesvol in het leven van alledag toe te passen. De Ayurvedische benadering is holistisch, d.w.z. dat ze geest, lichaam, gedrag en omgeving als een eenheid beschouwt.
Ayurveda is de wetenschap van het leven (Ayur=leven). Ze omvat de gebieden van biologie, botanie, herbologie, anatomie, voedselleer, hygiëne, medicijnen en chirurgie.

Doelgroep

De beroepsopleiding Consultant-Therapeut Ayurvedische Gezondheidszorg is een intensieve en praktische studie die speciaal is samengesteld voor medische studenten, CAM-therapeuten,  gezondheidswerkers en adviseurs op het gebied van voedsel en leefstijl. Ze is bedoeld om, de holistische gezondheidsbenadering van Ayurveda zelfstandig te beoefenen of aan een bestaande praktijk toe te voegen.

De DUC Opleiding tot Consultant-Therapeut in Ayurvedische Gezondheidszorg beoogt kennis, vaardigheden en ervaring te ontwikkelen voor studenten, die:
• Een praktijk als ayurvedisch consultant willen opzetten of hun bestaande praktijk willen uitbreiden
• Hun kennis en ervaring in een holistische omgeving, praktijk of gezondheidscentrum willen inzetten
• Met ayurvedische middelen zoals kruiden willen werken en/of deze ten verkoop willen aanbieden
• Als leraar of onderzoeker op het terrein van de holistische gezondheidszorg werkzaam willen zijn.

Leerdoelen

In de opleiding Consultant-Therapeut in Ayurvedische Gezondheidszorg ligt de nadruk op de studie van Ayurveda en haar vele praktische toepassingen. De basisprincipes van Ayurveda, de anatomie van het lichaam, voedselgebruik, reiniging, dagelijkse routine en leefstijl komen uitgebreid aan bod.

Na inschrijving wordt per mail een uitgebreide Studiehandleiding (pdf) toegezonden.

Het studieprogramma Consultant-Therapeut Ayurvedische Gezondheidszorg bestaat uit 12 modules, waarbij elke module in studie-eenheden is onderverdeeld. Thema's die worden behandeld zijn o.m. de fundamenten en principes van ayurveda, de ayurvedische anatomie, de spijsvertering, dieet en voedselleer, reinigingsmethoden (panchakarma), ziekten en hun remedies, kruidentherapie, ayurvedische dagelijkse routine en leefstijl.

Het studieprogramma is geïndividualiseerd (d.w.z. dat eigen inbreng mogelijk is) en wordt gevolgd via afstandsonderwijs en praktijkbijeenkomsten.

Het studieprogramma kan ieder moment worden aangevangen.

De leerstof wordt per module systematisch aangeboden. Na het uitwerken van de vragen en opdrachten door de student, en bespreking hiervan, wordt een nieuwe stap gezet. Er zijn een aantal handboeken op het terrein van Ayurveda, waarvan sommige in de Engelse taal, dat ter ondersteuning dient van de Opleiding (zie Studieprogramma Literatuurlijst).

De studie wordt afgesloten met een thesis van 30-40 pagina's.

Studiepunten: Voor de 1 ½ jarige opleiding worden voor het met succes bestuderen van de stof en het beantwoorden van de vragen voor elke module 75 sbu en voor de scriptie 120 sbu toegekend.
Totaal 12 modules x 75 sbu = 900 sbu + 120 sbu (scriptie) = 1020 sbu = 36,43 ec's.

DUC Educational Centre verleent een diploma na succesvolle afronding van de opleiding (Master Consultant-Therapeut Ayurvedische Gezondheidszorg- SNRO/HBO Conform).

Docent/Tutor: Kush Visser MA Law, Assistant Professor en Fellow Dutch University College, die zich al meer dan 25 jaar heeft verdiept in de verschillende onderdelen van de Vedische wijsheid. Hij geniet in Nederland en in een aantal andere landen bekendheid als leraar, auteur en (Ayur)-vedisch consultant op dit terrein.

Supervisor: Assoc. Prof. Will Dubbeling MA, PhD.

Kosten: Euro 1575,00 voor de gehele opleiding, incl. begeleiding en scriptiebeoordeling, DUC-diploma; excl. studieboeken. Betaling in 4 termijnen mogelijk.

Intake: Voorafgaand aan de studie wordt een intakegesprek gehouden met de Tutor. Kosten voor deze intake Euro 50,00.


 

Prijs € 1.575,00
Deel dit evenement