CONSULTANT Vedische Studies & Ramayana

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

Inleiding

De Veda’s zijn de oudste optekeningen van de mensheid en de heilige geschriften van bijna een miljard mensen overal in de wereld. Tegelijk zijn ze ook de minst begrepen en minst toegankelijke geschriften.
Ondanks dat ze talloze malen uitgebreid zijn becommentarieerd door wetenschappers, filosofen en andere geleerden, is hun betekenis veelal onduidelijk gebleken.

Uit deze studie komt naar voren dat de Veda's alle wijsheid over het bestaan, de schepping en de evolutie van de mens bevatten. De Vedische wetenschap heeft veel beroemde geleerden over de hele wereld geïnspireerd die de Veda's als de oudste en hoogste bron van wijsheid in hun armen hebben gesloten. De Vedische geschriften openbaren niet alleen alle principes van bestaan, leven en evolutie, maar bevatten ook alle praktische middelen om deze wijsheid in het leven van alledag toe te passen. Intensieve studie van de Veda's verrijkt de kennis en verdiept de ervaring van iedere zoeker naar waarheid.

Doelgroep

Het 1-jarige (post)HBO-studieprogramma Vedische Studies & Ramayana is bedoeld voor studenten en volwassenen die zich willen verdiepen in het brede spectrum van de Vedische wetenschap. Enige voorkennis over de Veda's wordt verondersteld. Dit zal blijken uit een gesprek vooraf of via het inschrijfformulier.

Leerdoelen

Wij richten ons op de Veda's en de uitgebreide Vedische literatuur, die de Vedische mantra's verklaart, becommentarieert en uitwerkt in tal van praktische toepassingen.

Thema's die onder meer aan de orde komen zijn de Yoga Sutra's, Vedanta, Ayurveda, Vedische Astrologie, Ramayana, Mahabharata (inclusief Bhagavad Gita), Veda en Kwantumfysica, Pad en Doel van de Veda, Spirituele Discipline, Gezondheid, Voedselleer en Leefstijl.

Toelichting Studieprogramma

Studieprogramma (klik hier)

pdf

Het studieprogramma is modulair (10 modules) opgebouwd, waarbij elke module is opgedeeld in een aantal leereenheden. Elke module levert een aantal studiepunten op.

Het studieprogramma is geïndividualiseerd (d.w.z. dat eigen inbreng mogelijk is) en wordt gevolgd via afstandsonderwijs, zoals geformuleerd door DUC Educational Centre.

Het studieprogramma kan op ieder moment worden aangevangen en de student bepaalt in principe zijn eigen studietempo.

Het studieprogramma kan in deeltijd worden bestudeerd en omvat een tijdsduur van 1- jaar.
Hierbij gaan wij uit van een gemiddelde studieduur van 20 uur per week x 42 weken.

n.b. Men kan, afhankelijk van de beschikbare tijd, de studie ook spreiden over 1 1/2 jaar.

Studiepunten: Aan het einde van elke module worden door de docent tien vragen over de stof geformuleerd en toegestuurd die schriftelijk beantwoord dienen te worden.
Aan het einde van het studiejaar wordt gevraagd een scriptie van 40 pagina’s te schrijven.
Voor het met succes bestuderen van de stof en het beantwoorden van de vragen worden voor elke module 80 sbu en voor de scriptie 120 sbu toegekend.
Totaal 10 modules x 80 sbu = 800 sbu + 120 sbu (scriptie) = 920 sbu = 33 ects-punten).

Na afronding van de studie en mits voldaan aan de gestelde eisen, wordt een DUC-Masterdiploma CVSR (SNRO/HBO-Conform) uitgereikt  (Consultant Vedische Studies & Ramayana).

(n.b. Indien schriftelijk aangetoond kan worden dat reeds kennis ten aanzien van bepaalde studie-onderdelen is verworven, kan na overleg hiervoor vrijstelling worden verleend).

Docent/Tutor: Mr. Kush Visser (DUC Educational Centre Assistant Professor en Fellow)

Kush Visser heeft een brede ervaring op het gebied van trainingen en workshops, persoonlijke begeleiding en advies, schrijven en vertalen, project-organisatie en netwerken.
Hij is onder meer specialist in een aantal facetten van de oude Indiase cultuur, zoals ayurveda, yoga-therapie & meditatie, astrologie, literatuur, muziek en architectuur. Hij is auteur van diverse boeken. Verder geeft hij colleges bij buitenlandse universiteiten en is als docent verbonden aan DUC Educational Centre.

Supervisor: Assoc. Prof. Will Dubbeling MA, PhD.

Kosten: € 1560,= voor de gehele opleiding (incl. begeleiding en scriptiebeoordeling, DUC-diploma; excl. studieboeken). Betaling in 4 kwartaaltermijnen mogelijk.
Per module: € 200,=

Literatuur: ca. € 200,00 1e studiejaar

* De Veda's voor Iedereen, Narada Kush, Saraswati Art Amsterdam, 5e druk

* Het Epos Ramayana, Narada Kush, Saraswati Art Amsterdam, 2e druk

* Hindoeïsme, Terug naar de Bron, Narada Kush, Saraswati Art Amsterdam, 4e druk

 

 

 

 

 

Prijs € 1.560,00
Deel dit evenement