Inschrijven voor CONSULTANT-THERAPEUT Ayurvedische Gezondheidszorg

Voornaam*
Achternaam*
Organisatie
Adres*
Woonplaats*
Land*
Postcode*
Telefoon*
Email*
Beroep*
Beroepsvereniging*
Vooropleiding*
Betaal methode Offline Payment
Opmerkingen

De inschrijving is definitief na:

  • bevestiging van uw deelname;
  • ontvangst van onze factuur (termijnbetalingen);
  • betaling uiterlijk 6 weken vóór aanvang op rekening NL 37 INGB 0004 488514 t.n.v. Dutch University College.
Genoemde cursusgelden zijn inclusief colleges en begeleiding (en voor zover van toepassing: lunch, koffie/thee en reader); exclusief studieboeken. Administratiekosten Euro 25,= per inschrijving.

Bij onverwachte afwezigheid van een docent (ziekte) of andere calamiteit, wordt voor vervanging gezorgd en het probleem opgelost. Hiervan wordt de cursist in kennis gesteld. Bij ‘force majeur’ wordt het cursusgeld gerestitueerd.

Ik ga akkoord met de pdfDUC Algemene Voorwaarden/Inschrijfvoorwaarden

Annuleringsregeling: bij annulering tot 4 weken voor de opleidingsactiviteit wordt € 50,= in rekening gebracht voor administratie- en organisatiekosten. Bij annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer verplicht 50 % van het cursusgeld te betalen, daarna 100 %.

Verzuim cursusdag: wanneer men zonder voorbericht (1 week vóór de cursusdag - aan het bureau van de directeur/decaan) niet aanwezig is, wordt € 50,= in rekeninggebracht. In overleg kan daarna een inhaaldag worden bepaald.