Student-gecentreerd Hoger Onderwijs

De door DUC Educational Centre aangeboden studieprogramma's kenmerken zich enerzijds door groepsgericht onderwijs, met aandacht voor de eigen leerroute (opleidingen en trainingen), anderzijds door geïndividualiseerd onderwijs (afstandsonderwijs).

Binnen het student-gecentreerde onderwijs zal de student voor een groot aantal activiteiten zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid moeten nemen. Een sterk beroep zal op zijn zelfwerkzaamheid gedaan worden, evenals op zijn verantwoordelijkheid voor de eigen toekomst. Uit een groter geheel van mogelijkheden zullen telkens die keuzen gemaakt moeten worden die zo goed mogelijk aansluiten bij het nagestreefde toekomstperspectief.

Als voordelen van het door DUC aangeboden student-gecentreerd hoger onderwijs kunnen genoemd worden: 1) de mogelijkheid tot differentiatie 2) motivatie en aansluiting bij belangstelling 3) gedeelde verantwoordelijkheid.

In het geïndividualiseerde, modulaire DUC-onderwijs, is de rol van de docent die van een facilitator-counselor: leerprocessen worden gemonitored en de student wordt intensief begeleid.

*The philosophic premise underlying individualized education is that because students are unique individuals in learning, they should be approached as unique individuals in teaching. Faculty members who work in such programs do not start with the premise that education starts with academic content or with themselves as teachers; they believe that education should start with the student. Because most individualized education programs are open to an extremely diverse range of students in age, preparation, interest, styles and situation, that starting point can be most anyplace* (Clark, 1979).