Huiskameracademie

Binnen de Huiskameracademie worden 1 of 2 keer per jaar lees/studiegroepen gevormd, waarbij thema's aan de orde komen met een religieuze en filosofische context.

Er worden inleidingen gehouden door bekwame sprekers met een brede kennis en ervaring.

In kleine groepen van ca. 10 deelnemers wordt het aangeboden onderwerp besproken, waarbij elk groepslid op een niet-dogmatische en niet-doctrinaire wijze zijn/haar mening mag geven.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt vanuit een Handboek en worden als leidraad hand-outs verstrekt. 

Er is geen sprake van huiswerk. Wel wordt gewezen op relevante literatuur die u zo nodig extra kunt bestuderen.

De studiegroepen komen per seizoen ca. 6 keer bij elkaar.

Voor details verwijzen wij naar de website -----> linker menubalk.

 

 

Event Startdatum Prijs Hoeveelheid Geregisteerd