Gnostisch Educatief Platform

tabblad in bewerking -

Het Gnostisch Educatief Platform beoogt een overzicht te bieden van enkele universele gnostieke stromingen, zoals Theosofie, Rozekruisers, Katharisme en Meditatie.