Algemene Informatie

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen, afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) en verdiepingsactiviteiten, opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

## Directeur/decaan

Will Dubbeling studeerde culturele en sociale antropologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Naast zijn doctoraalstudie volgde hij een 1e graadsopleiding maatschappijleer.
Gedurende ca. 15 jaar was hij docent maatschappijleer en sociologie in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
Na deze onderwijsperiode werkte hij parttime bij de Intercultural Open University (een internationale universiteit op het gebied van afstandsonderwijs). Na enkele jaren onderzoek ten aanzien van de didactiek van afstandsonderwijs en de ontwikkeling van een twaalftal Engelstalige bachelorprogramma's, verwierf hij zijn MA Education.
Vervolgens werkte hij 6 jaar aan zijn proefschrift en verkreeg daarmee zijn PhD. cum laude in Comparative Education. Hierna volgde zijn aanstelling tot Associate Professor bij de Intercultural Open University.
In september 2004 stichtte hij, samen met enkele collega's, Dutch University College, met vestigigingsplaats Deventer. Een non-profit onderwijsinstituut met als kenmerk de nadruk op 'vrijheid van denken en individuele ontplooiing'. Zijn functie is directeur/decaan.
Inmiddels zijn bij dit kleinschalige instituut 4 afdelingen ontwikkeld: Afstandsonderwijs, Vrije Leergangen, Trainingen en Masterclasses. Het geheel ondergebracht in twee faculteiten.
Binnen het DUC Studium Generale Deventer heeft hij gedurende 9 jaren 72 lezingen georganiseerd.
In zijn vrije tijd redigeerde hij 33 katernen met als thema's religie, spiritualiteit en geestelijke gezondheid. Verder heeft hij tekstbundels uitgebracht onder de titel "Inzicht in je eigen weg naar binnen", "Reflecties op zingeving en bewustwording", "Beschouwingen over de werkelijkheid van het bestaang", "Geschiedenis van de filosofie", "Godsdienstfilosofie" (Dr. Frans Jespers), "Wetenschappelijke visie op natuur, psychologie en filosofie".
Deze katernen en tekstbundels zijn in eigen beheer uitgegeven.
## Binnen het kader van de Affiliatie-overeenkomst tussen DUC Eductional Centre en Blue Star Academie, is BSA gemachtigd om de Afstandsonderwijs-programma's Vedische Wetenschappen aan te bieden, onder auspiciën van DUC (BSA-website www.bluestaracademie.nl).

Per januari 2022 zijn de studieprogramma's:

* Consultant Vedische Astrologie
* Consult-Therapeut Ayurvedische Gezondheidszorg
* Vedische Studies
* Consultant Vedic Astrology
* Consultant-Therapist Ayurvedic Holistic Health Care
* Vedic Sciences

ondergebracht bij de Blue Star Academie

## DUC Educational Centre gaat nu verder als DUC Gnostisch Educatief Platform, waarin zijn opgenomen:

* Theosofie
* Rozekruisers
* Katharisme
* Academie voor Meditatie