Instituut voor post-HBO onderwijs en beroepstrainingen

Welkom op de website van DUC Educational Centre/Dutch University College

Faculteit Ontwikkelingsstudies, Faculteit Sociale Wetenschappen, Faculteit Cultuur & Religiestudies, Faculteit Gezondheidswetenschappen

Wij baseren ons op de door de SNRO geaccrediteerde programma's en de aan DUC verleende SNRO-Instituuts Accreditatie.

DUC Educational Centre/Dutch University College biedt aan iedere HBO-opgeleide student/deelnemer een ruim aanbod van studieprogramma's: Alle programma's kenmerken zich door kwaliteit, diepgang en veelzijdigheid. De belangrijkste doelstelling is om deelnemers / studenten kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen die toepasbaar zijn in het persoonlijk leven, de beroepspraktijk of de samenleving.
# DUC Educational Centre legt de nadruk op vrijheid van denken en individuele ontplooiing.

Studieaanbod

DUC-Afstandsonderwijs (Nederlands-/Engelstalig)

Mogelijkheid tot verbreding van kennis op terreinen van filosofie, psychologie, cultuur, religie, vedische wetenschappen, alsmede op het gebied van verdere professionalisering.

DUC-Trainingen (na-/bijscholingen)

Praktijkgericht, nadruk op verdere ontwikkeling van competenties en de koppeling met de beroepsuitoefening.

DUC-Opleidingen

Ontwikkelen van bevoegd- en bekwaamheden voor aspirant-beroepsbeoefenaren, docenten, consultants, coaches, counselors en therapeuten in de psycho-sociale & geestelijke  en complementaire gezondheidszorg.

DUC-Externe Opleidingen (Vrije Leergangen + Masterclasses)

******************

Attentie: Voor nadere details over het studieaanbod verwijzen wij naar de respectievelijke tabbladen in bovenstaande menubalk en naar de linkermenubalk.

Doelstelling

DUC Educational Centre for Social & Cultural Studies:

      * biedt geaccrediteerde en gecertificeerde studieprogramma's en (beroeps)opleidingen/trainingen SNRO-conform
         bachelor- en masterniveau;
      * verstrekt DUC-certificaten en DUC-diploma's; 
      * ontwikkelt samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland
         voor het wederzijds promoten van studieprogramma's,  opleidingen en trainingen.

Accreditatie (1)

SNRO-keurmerk-hbo-systeem DUC Educational Centre (Dutch University College) is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03*

DUC Educational Centre (Dutch University College) ontving de Systeem-Accreditatie per 1 mei 2014.
*'Het opleidingsinstituut DUC van Prof. W. Dubbeling heeft onlangs de hoogste kwaliteitserkenning van de SNRO behaald. Dat is wat in het reguliere onderwijs de instellingsaccreditatie heet en bij de SNRO SA of Systeemaccreditatie.
DUC laat in alle facetten van de SA zien dat de kwaliteit cyclisch is geborgd in de organisatie. De SNRO heeft veel vertrouwen in de stabiele kwaliteit en het kwaliteitsproces van DUC. In samenwerking met andere ketenpartners ijvert DUC al jaren voor het delen van kennis en handelt zij kwaliteitsbewust en bevordert daarmee de professionaliteit van het Cam-veld.'*

Accreditatie (2)

*Een aantal SNRO-geaccrediteerde DUC-opleidingen/trainingen gericht op de complementaire gezondheidszorg, zijn erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) www.de-nfg.nl

 *Meerdere studieprogramma's zijn eerder erkend en/of geaccrediteerd door de SKB, KTNO en beroepsverenigingen, o.a. het NVPA, VVH, Nobco, ....

*DUC is een ordinary member van de European Association for Distance Learning (2015-2020) (EADL) www.eadl.org 

Registratie i.v.m. BTW-vrijstelling (2014-2018; 2018-2022): Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) www.crkbo.nl

DUC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08127631

pdfDUC Algemene Voorwaarden/Inschrijfvoorwaarden

pdfDUC Klachtenreglement

pdfDUC Privacyreglement

pdfDUC Examenreglement

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2018, verwijzen wij naar het DUC-Privacyreglement.