Instituut voor post-HBO onderwijs en beroepstrainingen

1 mei 2015: Het Ministerie van Onderwijs bereidt een wet voor om het gebruik van de termen 'universiteit', 'hogeschool' en 'university college' te beperken tot wettelijk (NVAO-geaccrediteerd) erkende instellingen. Onderwijsinstellingen die niet aan die wettelijke erkenning voldoen, zoals o.a. private hogescholen en non-profit university colleges mogen deze term niet meer gebruiken. Om te anticiperen op de uitvoering van dit besluit heeft Dutch University College besloten om te kiezen voor de nieuwe naam "DUC Educational Centre". Aan de kwaliteit van de aangeboden studieprogramma's, opleidingen en trainingen zal dit geen afbreuk doen. Wij baseren ons op de door de SNRO, SKB en CPION geaccrediteerde programma's en de verleende SNRO-Instituuts Accreditatie.

DUC Educational Centre biedt aan iedere HBO-opgeleide student/deelnemer een ruim aanbod van studieprogramma's: Alle programma's kenmerken zich door kwaliteit, diepgang en veelzijdigheid. De belangrijkste doelstelling is om deelnemers / studenten kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen die toepasbaar zijn in het persoonlijk leven, de beroepspraktijk of de samenleving.
# DUC Educational Centre legt de nadruk op vrijheid van denken en individuele ontplooiing.

Studieaanbod

DUC-Afstandsonderwijs (Nederlands-/Engelstalig)

Mogelijkheid tot verbreding van kennis op terreinen van filosofie, psychologie, cultuur, religie, vedische wetenschappen, alsmede op het gebied van verdere professionalisering.

DUC-Trainingen (na-/bijscholingen)

Praktijkgericht, nadruk op verdere ontwikkeling van competenties en de koppeling met de beroepsuitoefening.

DUC-Opleidingen (+ masterclasses)

Ontwikkelen van bevoegd- en bekwaamheden voor aspirant-beroepsbeoefenaren, docenten, consultants, coaches, counselors en therapeuten in de psycho-sociale & geestelijke  en complementaire gezondheidszorg.

DUC-Externe Opleidingen

Opleidingen/cursussen met diverse themata, verzorgd in andere onderwijscentra door gekwalificeerde externe docenten, onder auspiciën van DUC, leidend tot een DUC-diploma.

Attentie: Voor nadere details over het studieaanbod verwijzen wij naar de respectievelijke tabbladen in bovenstaande menubalk en naar de linkermenubalk.

Doelstelling

DUC Educational Centre for Social & Cultural Studies:
      * biedt geaccrediteerde en gecertificeerde studieprogramma's en (beroeps)opleidingen/trainingen conform
         bachelor- en masterniveau;
      * verzorgt in-company trainingen voor bedrijven en opleidingsinstituten;
      * verstrekt DUC-certificaten en DUC-diploma's; 
      * verzorgt het uitgeven van studiemateriaal/tekstbundels;
      * ontwikkelt samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland
         voor het wederzijds promoten van studieprogramma's,  opleidingen en trainingen.

Accreditatie (1)

SNRO-keurmerk-hbo-systeemDutch University College (DUC Educational Centre) is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01*

Dutch University College (DUC Educational Centre) ontving de SysteemAccreditatie per 1 mei 2014!
'Het opleidingsinstituut DUC van Prof. W. Dubbeling heeft onlangs de hoogste kwaliteitserkenning van de SNRO behaald. Dat is wat in het reguliere onderwijs de instellingsaccreditatie heet en bij de SNRO SA of Systeemaccreditatie.
DUC laat in alle facetten van de SA zien dat de kwaliteit cyclisch is geborgd in de organisatie. De SNRO heeft veel vertrouwen in de stabiele kwaliteit en het kwaliteitsproces van DUC. In samenwerking met andere ketenpartners ijvert DUC al jaren voor het delen van kennis en handelt zij kwaliteitsbewust en bevordert daarmee de professionaliteit van het Cam veld.'*

Trainingen/Opleidingen (post)HBO en Afstandsonderwijs (zie afzonderlijke programma's met o.a. unieke SNRO-codes)

Accreditatie (2)
Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen (SKB) - www.stichtingskb.nl
Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) - www.cipion.nl
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) www.de-nfg.nl
European Association for Distance Learning (EADL) - ordinary member - www.eadl.org

Registratie i.v.m. BTW-vrijstelling: Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) www.crkbo.nl

DUC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08127631

pdfDUC Algemene Voorwaarden/Inschrijfvoorwaarden

pdfDUC Klachtenreglement

pdfDUC Privacyreglement

pdfDUC-Examenreglement

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018, verwijzen wij naar het DUC-Privacyreglement.